PecoPeco Egg (Peco Peco Egg) RO

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar
Item 9014

(Peco Peco Egg)

An egg that
contains a Peco
Peco Cute Pet.
Can be hatched by
using a Pet Incubator.
Cordial/Loyal Bonus
When summoned,
MaxHP +150, MaxSP -10.
Class : Monster Egg

ID:
9014
Tipo:
Pet egg
Compra:
20 z
Venta:
-

Dropeado por / Conseguido de

Ninguno/Desconocido