Glacial Heart RO

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar
A frozen heart that
will give you chills
if you touch it.
_
Weight : 1

ID:
7561
Tipo:
Misc
Compra:
606 z
Venta:
-

Dropeado por / Conseguido de

Ice Titan (50.00%), Gazeti (30.00%), Snowier (30.00%), Siroma (10.00%)