Pecopeco Card (Peco Peco Card) RO

Configuración: 1x/1x/1x (Renewal) | Editar
Item 4031

(Peco Peco Card)

Max HP +10 %
Class : Card
Compound on: Armor
Weight : 1

ID:
4031
Tipo:
Carta
Prefijo / sufijo:
of Ares
Compra:
20 z
Venta:
-

Dropeado por / Conseguido de

Peco Peco (0.01%)