Principal Database Foro Charsim Translate

Información de tienda:

NPC Localización

Mr. King's Shop


Juno, the capital of Schwarzwald Republic
(yuno 205, 103)
Items que vende PrecioCon Discount
Repeating Crossbow [1] 89.000 z67.640 z
Gemmed Sallet 50.000 z38.000 z
Turban 4.500 z3.420 z
Greaves 48.000 z36.480 z
Legion Plate Armor 94.000 z71.440 z
Novice Breastplate [1] 89.000 z67.640 z