Principal Database Foro Charsim Translate

Información de tienda:

NPC Localización

Vegetable Gardener


Hugel, the Quaint Garden Village
(hugel 77, 167)
Items que vende PrecioCon Discount
Pumpkin 15 z11 z
Potato 15 z11 z
Carrot 15 z11 z
Banana 15 z11 z
Apple 15 z11 z
Mastela Fruit 8.500 z6.460 z