Principal Database Foro Charsim Translate

Información de tienda:

NPC Localización

Boonji


Ninja - Gunslinger map
(que_ng 72, 31)
Items que vende PrecioCon Discount
Thorn Needle Shuriken 100 z76 z
Sharp Leaf Shuriken 40 z30 z
Flash Shuriken 20 z15 z
Nimbus Shuriken 10 z8 z
Shuriken 4 z3 z